அதிர்ச்சி தகவல்: டெல்லியில் ஒருவருக்கு குரங்கு அம்மை உறுதி-இந்தியாவில் மொத்த பாதிப்பு 4 ஆக அதிகரிப்பு ..

டெல்லி: டெல்லியில் ஒருவருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. டெல்லியை சேர்ந்த நபருக்கு குரங்கு அம்மை உறுதி செய்யப்பட்டதால் இந்தியாவில் மொத்த பாதிப்பு 4 ஆக அதிகரித்துள்ளது.