இதோ வந்து விட்டது புதிய 100 ரூபாய் நாணயம்… எப்படி இருக்குதுனு தெரியணுமா…

டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி, சிறப்பு 100 ரூபாய் நாணயத்தை வெளியிட உள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது..

மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் பொருளாதார விவகாரங்கள் துறை இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.. இந்த நாணயம் வட்ட வடிவில் 44 மில்லிமீட்டர் விட்டம், 35 கிராம் நிலையான எடையுடன் இருக்கும்.. இது, 50 சதவீதம் வெள்ளி, 40 சதவீதம் செம்பு, 05 சதவீதம் நிக்கல் மற்றும் 05 சதவீதம் துத்தநாகம் ஆகியவற்றால் ஆனது.

நாணயத்தின் ஒரு பக்கத்தின் மையத்தில் அசோக தூண் இருக்கும், அதில் புராணக்கதை ‘சத்யமேவ் ஜெயதே’ (இந்தி மொழியில்) கீழே பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. இடதுபுறத்தில் ‘பாரத்’ (தேவாநாகரி எழுத்தில்) மற்றும் வலதுபுறத்தில் ஆங்கிலத்தில் ‘இந்தியா’ என்று இருக்கும். இந்த நாணயத்தில் அசோக தூண் சின்னத்திற்கு கீழே சர்வதேச எண்களில் ‘₹’ என்ற ரூபாய் சின்னமும், ‘100’ என்ற மதிப்பும் எழுதப்பட்டிருக்கும் என்று அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறுபுறம், டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் லோகோவுடன் மேல் முனையில் ‘டில்லி விஸ்வவித்யாலயா கா சதாப்தி வர்ஷ்’ (இந்தியில் தேவநாகிரி எழுத்தில்) மற்றும் “டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு ஆண்டு” என்று ஆங்கிலத்தில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். கீழ் முனை. நாணயத்தில் DU லோகோவின் கீழே பொறிக்கப்பட்ட ‘2022’ ஆண்டு இருக்கும்.