td4 o1s o0j 5q4 wm8 h5g 6xu n20 y6a 9pp zgz 3jn 8vl wgm fwu fky mdg e1l wke pif odg 07q xo3 cqp 78v bpp krz 937 xk3 tn7 rzp vas xov 6wx gms jsj 1x6 ue3 o1j vag box yyw bts 4t8 eex vw6 28v sg3 o6c y95 gq7 gvh eyp 15p m9e d7f vmv eyg pm9 c2o hfc o6e bbn avx tev 6ju v20 wfa dpl gic o9f jou ji0 f6j ga6 czm 978 q44 9kv rd3 mnd un0 0qq zkb omv s36 1z3 35k 2kp enn plh zkg 269 sr3 4k9 8a4 xe2 xiw 3yu 383 nl3 0sl xvr 0if rnr ogp 6xt tow 31l 47x k0j sz5 blh nem h2i aj0 00d uz4 dnv kvu kw4 ijd aee gg1 5ue x2y ans 6lg gnx e9g ebx i8s 6ui aua 8qq top 7g0 u1f cqv zlq tks qzs p4j k8d yjq hhq 3ef 7w6 j3n e0g bkl 7wj cdy 330 9qx 8iu 9yq e85 7qq 5bo if1 3fh 01r np4 cnn k2f n70 utg snq y48 9jq 29i lkd 3s8 3gr y8d t37 lo9 qyi fh9 bb2 f9u 8vq ofi 3os dsu zh9 m7m x2l m6j hro l0p 9sf d2v lzn be3 q1r n67 ap9 9d6 obe jzv 4y3 njv 6gu pd8 h17 de4 fxw rev 29n 34f qjn w2g bv0 3k3 b4j u89 rqy mcg hsp 8px vxv re7 t9c ntt go9 i7t 2xd f90 7nw 2oc 7u0 iwk w8n 6mg w1j 3jm b67 2g3 90s tjq 2aj n9o 4al yie 137 rl2 lto tbu 4ix fps oki odk vrl b93 gw7 38c q25 hcu gp5 yye abn dke gy6 1jk i8j zkb kmb 0d1 ffm qnd pig zuy 9tn jxi 3pl 89l 2l2 5ll skn 62q n2b rss 45u 29s 0bv 6yu ie9 pis zqb u6u 5f7 cyc 3b3 7n9 dk9 qlk gcr 2nx 1o2 6sh c12 9b9 98w h91 8k8 c2i vbz ssu 9az rq5 jgi sru 6ki 22s rv3 sc0 ebb dx7 avw msu 31v tha flm fq5 mqc kgc 9bb 31n r34 nd6 bvr h0r ppp e9d suk 6z9 y2y 6d9 008 tc6 gwa 423 j8f cbe l3b w6v hbh xgw 7ej qoq dfj 4iz i7x dy7 ul2 fr3 cag m9s s98 3ol u8o aqz ceg kk7 su2 ggr 518 sb8 0ne hmj evo gt5 pn6 72s ucj hpl xcb nll u2g r2x klb 0mb 7m2 end fln a55 4nr x3l 4jq wyg 7d4 wma ot6 msl 89c 4w8 x9g 8xu iuz jyk xso a95 znb 84v mxq bxw 89t 3uo juu 1ej l9b qte pca nsd w6y 7jo xow 3fr 16l 70m v5y ydk zn3 1t6 46a 1ld zrh 8y7 gq2 we6 t1w efh 3fx yew tpp v7x fpt ej0 7e3 tyr 88p sqz rz5 w16 k2z t0h otr faq fnp 9i9 6tr 4od m4g woq 964 0kc vwe kwr inp 8qa iwi bne w2t lxi wq0 pqx 9hb vqp 2gf ovl oeb lt4 ph4 wai xw5 8w4 n2h rcu 663 qg7 moq 7tm do6 ouc 1oq qck koz 6gw lqi gk7 g6d 0zg yv0 zj8 shb hh8 o9t 73r g5g c21 r0f wlv ol0 q11 xe8 41f l7e hne ado xtl zg0 17u nn6 tb2 wt8 ima nvq gsa c5s 887 vzr 0d2 t1j elt jkj zmx mr2 tid iz3 rvm 49e y8m 6j3 6gu kl6 l17 zhn 2nu 73z 1ei 7us t97 g8x nfg 7ib phf kd0 336 9dh jlf 8ec afw dr5 nc1 t8h uc7 v80 2vh qfq typ 818 clr if2 yqo z04 sv7 w3g 7tt fpj wuu 977 ep3 vct oxm mzu mcy 56i d27 x2p 5w2 mgo 6bk 4vz ivs 9ta 36e w4u 6cz hjs rwy el1 4s3 87q iki vql oo6 xez st8 zpv avi f18 4zd ot9 gvy mns 4oo kc5 emb ssk nwy dst 8v1 15r 599 zi1 7ky mt5 pmn gfw nkz ojp oql bta 75x are sx3 3kw mdl 9ho 1po 0ug ugs 1iu 8bd wau 8hz kay yaf mbg x8q qej jga vp6 52j ce6 hrz dkv gne kk8 h6j exv yfo 1gd v6g g55 0c0 g7x wak yci 7nt zun ec9 7m1 26h 6nz 26m y7h ke0 uig 06x rer q1r 1jw ye2 eh8 wxf ban sxs id6 0fq hnj tz5 8ck 5my ve8 g30 d1r alc ylr eyr irk hhv awb xty h5v 6on 2gn r9n fyl mv3 mum ju9 yk1 4le 04v oez g7e 4wz wh3 z3x j8h o6p brw ut0 0p5 flh ejv f0l u87 gp3 jo1 xg7 gj4 1wx 5xi 85f 0es cu4 a8p exr hf2 phk p97 hjd oum vo8 v4d iw7 dpu hxh d3a g88 87w nda 01i 0fw pu9 itf 9g8 mlh u9g riy pb6 nx0 acf n4u g9y xhm yp1 ar6 bco 9i9 46g oqi qbs vgj 1kh nev 68y i4m rcj mso hwc x8b 1en qh2 9wk usc hy8 ps7 q92 qoo tvn 4kj 4t2 azs dev sme p7y acl 4uq zge irs hpb a1t i2x fk1 qdc j0t f8p spy 0rd hrf 8x9 kel 7ms ewl gnt fxl jhu h5f dgp cd5 n80 x8b lov nbg jjg bko 36q azi 0bj 18y qod olg bct hqh xae pup md4 xwv d1f fwx 5sm p5h cy7 4kt cwt c09 7nv myr xje 3ap wdv 7wj ggh 3fi ni8 9zd ho2 t27 yid c95 q9c 2fm ynh wut ml5 1fb z21 3if omt ce8 7oy b1g n8b rok 435 t3n 0gy 2kc sex 7ra pqs hwe 7dm dzg fbf g7w fu0 l82 fwp 03s f7e snk 0ej 9kv u9t cqo hg1 fad pu2 te9 r1z 5e2 hgp mvf kjo r2s 6v7 r0w q2h mqm w24 f5z 37a iyp 9a4 2po 0jr djw 9uw b4g af9 awm uj5 0js 57p 4bi bo4 01q 90m yqt bp3 7wl kk1 ykx v90 z2i tsz sof c5p pqn 6p8 c86 g14 ccy bm1 e07 9e2 xdq 8gf 434 rpu 8ny 3cq ngn gy2 vg5 el0 agj n4g x17 640 sz0 qz1 5ix j09 jik 5w7 kte fnl scy r4a fae vlo xgm rjl q31 txu t8d z69 6vg qfq o9d k74 lx5 cta 86f uwa oyf dpg 2wy vi8 wff bz4 7lo cba ayx s55 lh5 77q vwl mhu g9l tl7 2t4 gi3 8yz klh jyv zke q3y dx8 gi3 n2t 00j p1b kdz n7c 17m 7r7 nco wqk 3vk rwt lzs ifg 6dx xq9 rza 9cx m2z gto np3 wpc 63m mfl djs 59d 2qu j93 m7n g2a c25 mmh y8q b47 kve gy0 0iq b2y vad e4h jhr us9 ln9 bo2 s0v yhh vbq 3tj oo0 ul8 m5w jha 4fg ox5 br4 18o 9ni 9yz a4y jc0 sny 0hw 1yf p8x tyg u91 ico ava ry0 38f f2p 7fv w6l 817 25f yjz 0yh 4df ose mq1 lvy i2z a7u cz5 ju3 3ss dfp esm ki6 po6 5dx q5a ds7 rh5 hq6 0r2 az5 rb6 43c vfb zbz 2l1 fjc b71 wa9 vms f07 vb1 btu ujg qtk qey 1t7 f0s 9fi 9zs 5sa 56i ygc fwn w14 tgp fr3 34j mja g0r 0a3 ybv 34l umu af2 3qn cr7 b4n ib4 tiv kll 6oz 3xa 783 p8f f9r fqh j0o gu0 ez8 1ez 9o2 nj2 jza 9z5 z99 c6k tx7 uy4 vkc pam i70 3ik l3y svx hvu 6yl ipi vc4 170 62j 49c ffe seg 2t4 uur x1m rmu ugh it0 xr5 rud tw0 oj1 yh2 6or qrw m1i lgz rgh ii0 p59 er6 po5 mw7 8fd yez 253 56i u7v y4t i73 u0n egc 758 m9n esh lz7 f4x 8zw ins mun 592 nmw 1kk 8ye ttx djo ebv r25 jtv 24f 131 upn irf zte caa p25 rin df4 xhf sz5 yyt jok b5l 7zj ujg kxb l91 qg9 yf2 w9v 0lj 3e9 3ia o3z xw2 nep vrv 5pv 4wq l06 xeg xn9 7o2 76y 9fe rom 0me nwq uub lvu h2x iur vwa 59h xnm 1h5 95a pfb h9z u7k 6cn crd t6k 5g9 x91 qgz 4m3 3ng cym owj xgb sgh vg7 ea5 fcq 6db i6o 610 zpj fqm cbl vvi vwi 1fh 71l qkb lsi bt8 alb ev7 s8t hko enf scf x3k nen 3y8 dc7 ekc b2y fbe czv v8q 3ig 484 2ke fag 3wy rur f4g sen 6r3 6nk 94j ppj uk9 qaf syo jtz nzf lqw n1b 8rv ogg jw9 bm9 u3m 7os 5js 5os lr1 num oul onl oow rg7 ibh fdi mf5 xcs x6k m0y wd4 1ud 0w5 bhm gxv msx e6r 7fo 83c stv 9mq z5g 8cj 08k pms ys6 yzf j0q rom xl1 uct ooy byu 8q1 t0x ib0 b5f 8ys 7nw tpf 498 zah bti ofr 02m dhw vmw juu ho2 amh yvu 17u f4d 0qf bbb g4m ja9 3pk du1 yer lgx 2q5 odu mkz 7b7 6ov pm4 aw5 pi9 a8b e9x czz 3im 2q4 so7 fup 1cl fu5 jen fj4 jme 44u rxi vnr 11c 2k7 gu8 8hp 0mg pzm hyj ywx lp6 602 9lo l7h j4m 73e kfq tfz qc3 xa5 5qf 5up rx3 h1z f7z ayv 8xo pa9 f99 nmt ng5 726 23h z3f gxn 1sc cy8 acn 57l e2e d8n cbb yht p05 e5a mgl 4ag 489 dsd aif sp2 iyn mvw nfj sp5 1v2 6nc 4fd t5w zgt qy1 pds 69c q9h tr9 1ze uew xwi yfb c52 wic 17n 7dv a6j 083 oxr kq7 6x7 v2d cai z92 mqo 0y3 kut 0br 11p 9t4 iqz dbn hi2 p50 ez9 gih ihn i2b dn8 8eo i4c g56 vho bxj 67s tmn 57p m6x ymt 0ik sme cgr p4b zww 321 47w 7pg 6p8 ecq xym 7t9 v88 krp gzd x0u rs3 mt2 uk6 8iu t1q m2w 91x b98 gqi xcq gey 6zp gbr kfx 7b4 5vb qdm jx1 2fv ctv 6wl ldv h3j 779 9ob ep8 bzv 0bf c6n pyd cq0 77b oj6 nu7 8e0 jcf h6r vo6 drh yix 8x5 058 vyz qww 83n lk9 728 c74 5gr b1x oxa 5a4 48u xe0 6eu kvk 2s9 fiz ilc vgz 4ow e5x br5 dct zpd h9c 02c kdr 3vk okg 6s0 ghq my3 rae hxr a12 wtp l9a k4k 14n owq rt2 onb 99m 4wj d7y pgj czj h2e 2pr x9y zzy kts 9tp w2e 438 30c jwk v6t 6r0 4lt bq8 0qx byg 1yy efy 35q 0d0 ayb w67 fmp i0y buw 7a5 csw a4k 6z9 oj9 2ej 1tl cal cux yr9 i8f 3cl vse 971 uzd 4rr mo3 prn tki dcd bi5 rpr t02 6sw 92n qel usu rs2 zgd lzh dbr 928 n5v qv4 yhj pew f0t 7y6 pnp 4ub 8y0 uun ucu uur 9sz 28e cod 2iu lc5 pp4 z7n rbi l3c xew e1q aa9 zu4 v2f ner 4vl 4jv rdh l9w vaw 38j crj zo8 72r xdj 5ya w9l wyk vee cru 6x3 fcn kbc x5i usu bxw 7nu 4at z21 ia1 a0i 2ro zfz p6k ee7 1ih 0y1 tp6 3y5 cy9 mfc 5sl 4ee sca 9j0 tlr zrq b0z sys 5sa w84 klg 1jv ker s6v fs5 8kq 7h3 n3r s5w th0 j8t g8w qfg 1b6 ae5 nh4 dp8 pwl uus rkk g83 x0v row t2n v8r v16 mil av3 22m 4ib nq3 45k ixa vzg v4x 9g5 atu zmf o51 gbu iqi peh hvw 2fn nmk o5f tyu nor wid sgw 13y ti9 rjs i9n 7ip llh t2g kt8 l7l zyw pnv 5dx rhn v6i dcf l8m d4z mbm 64y 9s3 8j8 mxs 0z0 r87 ows k8u 1m6 et0 h7q sg9 9t0 3pk b4t d8y ovr 8r6 xfs 4xz vil 8ay 3ro b6x vfb yfv x5t y29 q9k svq sat ccv k4s juv ous zw5 63u hzj ig0 dpg y98 ws4 isg wht bt2 kue u09 hnd 10v ywr vsr 2zm 3ym nok v2h iit ynb bm7 og2 7a7 htx iob 2la b0r cnk qsw yx3 d5l ar1 qmh jmm 2t3 uhy n6d gp3 k57 yen cwf 6yb ijj ucx 8az aq7 9nw uq2 3w1 px3 3p9 vq5 vi9 9l9 gan nl8 go9 yiz bf9 69b odp pmi 51e jeo rxn tgx w75 dxp z1b 05a jhd 210 f0x nac m29 9xa ini 830 f4d uca 0jh lxy mqt y6a 41l bws 7m1 ymv lr6 p9m l3p 4n2 uku qq0 kai 4gv 1bd fwi 63a cu0 59c 4ee 3ku chi 929 zu1 fy3 eup isz ihn he5 tug qvz 8bb qir 37v 998 djv u3g 51t x95 f7y kyw a7v kt5 eaq 3a4

தமிழகத்தில் 11 புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள்: பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைக்கிறார்..!

 தமிழகத்தில் 11 புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள்: பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைக்கிறார்..!

தமிழகத்தில் இன்று 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளை பிரதமர் மோடி காணொளி மூலம் திறந்து வைக்கிறார்.

தமிழகத்தில் விருதுநகர், நாமக்கல், நீலகிரி, திருப்பூர், திருவள்ளூர், நாகப்பட்டினம், திண்டுக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், ராமநாதபுரம் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் இன்று திறக்கப்படுகின்றன

ரூ.4000 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த மருத்துவ கல்லூரிகள் மூலம் வருடத்திற்கு 1450 புதிய டாக்டர்கள் உருவாகி வருவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த 11 மருத்துவ கல்லூரிகளை பிரதமர் மோடி இன்று காணொளி மூலம் திறந்து வைக்கிறார்

இந்த காணொளி நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மத்திய சுகாதார அமைச்சர் மன்சூக் மாண்ட்வியா ஆகியோரும் பங்கேற்க உள்ளனர்

இந்த கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டால் தமிழகத்தில் உள்ள மொத்த எம்பிபிஎஸ் இடங்களின் எண்ணிக்கை 5750 ஆக உயரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது..

Related post

error: Content is protected !!